Regulamin

1. zastrzegamy sobie możliwość odmowy założenia skrzynki.
2. bezpłatna skrzynka przysługuje tylko osobom, które posiadają nazwisko Fiecek.
3. Osoba wypełniając formularz jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Fiecek.pl. Zgoda ta dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej użytkownika korzystającego z usługi poczty elektronicznej, w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta poczty elektronicznej wraz z całą jego zawartością i może zostać wysłane na adres: poczta@fiecek.pl